SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO
               Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika

Spolek zeměměřičů Brno

si Vás dovoluje pozvat na

52. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY

které se konají v Brně
1.– 2. BŘEZNA 2017

Hotel AVANTI, Střední 61, Brno

BRNO 2017


Partneři akce:

                                         

Mediální partner:

                                                

Tato akce je státní organizací Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) uznána pro udržení odborné způsobilosti dle předpisu „SŽDC Zam1" pro činnosti v železniční geodézii.