Český svaz geodetů a kartografů
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Česká republika

  

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
a
Český svaz geodetů a kartografů

si Vás dovolují pozvat na

XIII. mezininárodní konferenci
GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE

pod záštitou
PaedDr. Arpáda Érseka - ministra dopravy a výstavby SR
a
Ing. Dana Ťoka - ministra dopravy ČR

která se koná

ve dnech 21.-22.9.2017

V Košicích, Congress hotel Centrum

KOŠICE 2017

Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocena 2 kreditními body
a dále je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů profesních sdružení ČSGK, KGK, SŽDC ČR, SSGK a KGK SR.