SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO
               Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika

Spolek zeměměřičů Brno

si Vás dovoluje pozvat na

54. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY

v Brně ve dnech 5.- 6.3.2019

v Hotelu AVANTI, Střední 61, Brno

BRNO 2019

Mediální partneři:

                                       

Tato akce je státní organizací Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) uznána pro udržení odborné způsobilosti dle předpisu
„SŽDC Zam1" pro činnosti v železniční geodézii.