Český svaz geodetů a kartografů
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Česká republika

      

Odborná skupina ČSGK 1701 - inženýrská geodézie,
Vás zve na odbornou akci

GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU

která je doprovodným odborným programem
stavebního veletrhu v Brně.

ČTVRTEK 27. února 2020
od 9:30 hod. do 16:00 hod.

v Brně - na výstavišti v KONGRESOVÉM CENTRU,
sál RESTAURACE-KLUB v 1.NP

Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocena 1 kreditním bodem.

Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů profesních sdružení ČSGK a SŽDC, s.o. dle Zam1

BRNO 2020


Mediální partneři: