SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO
               Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika

Spolek zeměměřičů Brno

si Vás dovoluje pozvat na

55. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY

v Brně ve dnech 3.- 4.3.2020

v Hotelu AVANTI, Střední 61, Brno

BRNO 2020

Mediální partneři:

                                       

Tato akce je Správou železnic, státní organizací uznána pro udržení odborné způsobilosti dle předpisu
„Zam1" pro činnosti v železniční geodézii.