SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO
               Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika

Elektronická přihláška účastníka

Pozn.: povinné údaje a IČ, DIČ se přebírají pro vystavení daňového dokladu.
Příjmení (povinné)
Jméno (povinné)
Tituly
Organizace (povinné)
přesné označení dle obchodního rejstříku

Kontaktní adresa:

Ulice (povinné)
Město (povinné)
PSČ (povinné)
Stát
IČO
DIČ
Telefon
Email (povinné)


V případě platby převodním příkazem uveďte číslo bankovního účtu, ze kterého bude platba poukázána a datum platby. Při platbě v hotovosti na místě uveďte do položky "Číslo účtu" poznámku v hotovosti:

Číslo
bankovního účtu
Zaplatím cenu:,-Kč
Datum platby

Zúčastním se osobně

Účast na společenském večeru

Odesláním přihlášky dává účastník souhlas ke zpracování osobních údajů pro účel administrace semináře.