SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO
               Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika

Rámcový program

Úterý 3.3.2020
8:30 - 9:30Prezentace účastníků
9:30 - 13:10Odborný program - Kartografie, geografické informační systémy
13:10 - 14:10Přestávka na oběd
14:10 - 17:00Odborný program - Inženýrská geodézie
19:00 - 24:00Společenský večer

Středa 4.3.2020
8:00 - 9:00Prezentace účastníků
9:00 - 13:00Odborný program - Katastr nemovitostí, digitální technická mapa
13:00Závěr
3.- 4.3.2020Odborná výstava zeměměřických technologií.

55. geodetické informační dny se uskutečnují na začátku března v Brně. Cílem je vzájemné obeznámení se současným stavem v oblasti katastru nemovitostí z pohledu státní správy i privátních geodetů.

Odborná veřejnost bude seznámena v rámci doprovodné výstavy s novinkami technologií, software, přístrojového vybavení, literatury pro geodetickou praxi.

Tato akce je Správou železnic, státní organizací uznána pro udržení odborné způsobilosti dle předpisu „Zam1" pro činnosti v železniční geodézii.

Odborný program je určen pro:

 • pracovníky z oblastí katastru nemovitostí a zeměměřictví,
 • pracovníky katastrálních, pozemkových a stavebních úřadů,
 • pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, obcí přicházejících do styku s problematikou katastru nemovitostí, pozemkových úprav, stavební činností, apod.,
 • podnikatele, investory, developery, stavební společnosti, zemědělská družstva, akciové společnosti, samostatně hospodařící zemědělce a vlastníky zemědělské půdy,
 • oprávněné zeměměřické inženýry, projektanty,
 • soudní znalce, komerční právníky a advokáty, realitní kanceláře,
 • pracovníky územní správy a samosprávy

Aktuální program naleznete na http://www.spolekzememericubrno.cz/55gid/


Témata přednášek a diskusí

Úterý 3.3.2020

09:30 - 11:10 - 1. blok

 • Karel Večeře (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Dění v resortu ČÚZK v roce 2019

 • Michal Leitman (Úrad geodézie kartografie a katastra SR)
  Informace z rezortu ÚGKK SR

 • Petr Souček (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Role ČÚZK v českém E-governmentu

11:10 - 11:30 Přestávka

11:30 - 13:10 - 2. blok

 • Přemysl Jindrák (Zeměměřický úřad)
  Nové státní mapové dílo

 • Jan Ptáček (Kartografie PRAHA, a. s.)
  Současná kartografie v komerční sféře

 • Alena Vondráková (PF Univerzita Palackého v Olomouci)
  Adaptace kartografické tvorby specifickým potřebám uživatelů

 • Jakub Svatý (Hexagon)
  Firemní prezentace - Hexagon Digital Reality – Technologie pro velmi přesnou digitální reprezentaci skutečného světa

13:10 - 14:10 Přestávka na oběd

14:10 - 15:40 - 3. blok

 • Pavel Kubíček (Brněnské komunikace)
  GIS podpora parkovacího systému v Brně

 • Jaroslav Škrobák (Magistrát Jihlava)
  Radosti a strasti gisáka na městě nebo kraji

 • Kornél Czíria (SkyMAps s.r.o.)
  Podpora chytrého zemědělství s využitím dat z dronů a technologie GIS

 • Tomáš Mandys (GEPRO, s.r.o.)
  Firemní prezentace - MISYS – Správa budov

15:40 - 16:00 Přestávka

16:00 - 17:00 - 4. blok

 • Bohumír Cochlar (Geopen)
  Firemní prezentace - Skutečné robotické řešení od Geomax

 • Jiří Čtyroký
  Digitální technická mapa ČR

 • Lucie Kudláčková, Monika Bláhová (Mendelova univerzita v Brně, Czech Globe)
  Portál InterSucho

 • Radek Kaláb (Topgeosys)
  Firemní prezentace - Topcon

 • Petr Vachůt (Muzeum města Brna)
  Forenzní vyšetření mumie a 3D rekonstrukce obličeje barona Trencka

19:00 - 23:00 SPOLEČENSKÝ VEČERStředa 4.3.2020

9:00 - 10:10 - 5. blok

 • Karel Štencel (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Digitální mapa veřejné správy a její vrstvy

 • Jiří Formánek (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Centrální komponenta DTM/DMVS

 • Martin Picek, Petr Steiner (GEFOS a.s.)
  Firemní prezentace - Leica

10:10 - 10:30 Přestávka

10:30 - 11:35 - 6. blok

 • Vladimír Šterbáček (KP Brno-město)
  Spolupráce se stavebními úřady a odbory životního prostředí při revizi katastru

 • Pavel Šváb (KP Svitavy)
  Nové zkušenosti a inovativní postupy v procesu nového mapování

 • Ondřej Patočka (ASSECCO)
  LIDS jako nástroj na tvorbu dat

11:35 - 11:55 Přestávka

11:55 - 13:00 - 7. blok

 • Pavel Bozděch (3GON)
  Firemní prezentace - Technologie SOKKIA a GeoSLAM a jejich propojení v geodézii

 • Stanislav Soukup, Jiří Röschl, Petr Očenáš, Ludvika Neumannová (Správa železnic, s.o.)
  Záborový elaborát

 • Stanislav Madron, Tomáš Bonacina (GMTech)
  Digitalizace v majetkoprávní přípravě staveb

13:00 - 13:00 Závěr

13:00 - 14:00 Oběd