Český svaz geodetů a kartografů
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Česká republika

  

Český svaz geodetů a kartografů
a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

si Vás dovolují pozvat na

14. mezinárodní konferenci
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V DOPRAVĚ

pod záštitou
Mgr. Martina Kupky - ministra dopravy ČR
a
Ing. Andreje Doležala - ministra dopravy a výstavby SR

která se koná

ve dnech 11.-12.10.2022

V Praze, Hotel Belvedere Praha - Letná

 

PRAHA 2022

Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocena 2 kreditními body
a dále je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů profesních sdružení a organizací ČSGK, SŽ,s.o., SSGK a KGK SR.