Český svaz geodetů a kartografů
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Česká republika

   

Český svaz geodetů a kartografů
Slovenská spoločnos geodetov a kartografov
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

si Vás dovolují pozvat na

XXVII. ČESKO-SLOVENSKO - POLSKÉ
GEODETICKÉ DNY

které se konají

ve dnech 25.-27.5.2023

Sobotín, Česká republika

registrace do 15.4.2023, platba do 20.5.2023

2023