Český svaz geodetů a kartografů
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Česká republika

Elektronická registrace účastníka

Pozn.
Údaje Organizace, ulice, město, PSČ, IČ, DIČ
se přebírají pro vystavení daňového dokladu.
Příjmení (povinné)
Jméno (povinné)
Tituly
Organizace (povinné)
přesné označení dle obchodního rejstříku

Kontaktní adresa:

Ulice (povinné)
Město (povinné)
PSČ (povinné)
Stát
IČO
DIČ
Telefon
Email (povinné)


V případě platby převodním příkazem uveďte číslo bankovního účtu, ze kterého bude platba poukázána a datum platby.

Číslo
bankovního účtu
Zaplatím cenu:,-Kč za 1 účastníka
(Registrace do 15.4.2023,
platba do 20.05.2023 ... 9 200,- Kč
Datum platby, poznámka

Vyberte výlet, kterého se chcete zúčastnit (pouze jedna ze tří nabídek):

Odesláním přihlášky dává účastník souhlas ke zpracování osobních údajů pro účel administrace konference.