SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO
               Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika

Spolek zeměměřičů Brno

si Vás dovoluje pozvat na

44. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY

které se konají v Brně
6.– 7. LISTOPADU 2008

Spořitelní akademie, třída Generála Píky 7, Brno

BRNO 2008