Český svaz geodetů a kartografů
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Česká republika

Program konference

ČTVRTEK 4.9.2014

08:30 - 10:00     Prezence účastníků

10:00 - 11:00  Zahájení a úvodní slova


 • Úvodní slovo předsedy ČSGK

 • Úvodní slovo předsedy SSGK

 • Úvodní slovo Ministra dopravy ČR

 • Úvodní slovo primátora statutárního města Olomouc

11:00 - 12:00  Strategie, koncepce, financování, vize

 • zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury
  Informace o financování dopravních staveb
 • Binko, M. (SŽDC, s.o.)
  Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce rychlých spojení
 • Klobušiak, M. (GEO-KOD, s.r.o.)
  Návrh geodetického zabezpečenia civilného letectva podl’a požiadaviek ICAO, nariadení komisie EÚ a špecifikácií eurokontrol v podmienkach Slovenskej republiky

12:00 - 13:00     Polední přestávka - oběd

13:00 - 14:20  Příprava staveb a inženýrská činnost

 • Čítek, R. (SUDOP PRAHA a.s.)
  Problematika inženýrské činnosti v rámci přípravy železničních staveb
 • Sita, J. (Tax & Legal Advisors s.r.o.)
  Majetkoprávní příprava staveb pozemních komunikací
 • Vachtl, M. (SUDOP PRAHA a.s.)
  Vysokorychlostní tratě v ČR a jejich umístění do území
 • Dvorský, T., Novosad, M., Šimíček, V., Václavík, V. (VŠB TU Ostrava)
  Návrh revitalizačního opatření vodního toku Rakovec

14:20 - 14:40     Přestávka s občerstvením

14:40 - 16:00  Aktuální problémy, technologie měření a vyhodnocení dat

 • Havlíček, R. (SŽDC, s.o.)
  Železniční geodézie v podmínkách státní organizace Správa železniční dopravní cesty
 • Alferi, K. (ŘSD ČR, závod Praha); Sobotka, P. (PRAGOPROJEKT, a.s.)
  Zkušenosti z projektování a budování vytyčovacích sítí dálnic a rychlostních komunikací
 • Talich, M. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.)
  Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie
 • Šíma, J., Seidlová, A., Schalek, D. (ŽU v Žilině)
  Geodetické práce pri výstavbe lanoviek vo Vysokých a Nízkych Tatrách
 • Klobušiak, M., Kožár, J. (GEO-KOD, s.r.o.)
  Dynamický ETRS - lokálny horizont ako koncept geodézie bez prívlastkov

16:00 - 16:20     Přestávka s občerstvením

16:20 - 17:40  Dokumentace staveb

 • Brejcha, M. (VŠB TU Ostrava)
  3D interaktivní vizualizace přeložky dopravních komunikací v rámci projektu revitalizace a sanace území dotčených těžbou nerostných surovin
 • Sirotek, M. (Viapont, s.r.o.), Sobotka, P. (PRAGOPROJEKT, a.s.)
  Geodetické podklady pro projekt pozemních komunikací a jejich kvalita
 • Kugler, Z. (GRID a spol., a.s.)
  Dokumentace průjezdních profilů v silničních tunelech
 • Jašek, M. (GEOS Opava)
  Zaměření skutečného provedení na dálničních stavbách

17:40 - 18:30  Prezentace sponzorů


19:30 - 24:00     SPOLEČENSKÝ VEČER

PÁTEK 5.9.2014

09:00 - 10:20  Geomatika, informační systémy

 • Jemelka, L., Veselý, K. (SŽDC, s.o.)
  Geomatika v prostředí dominantního provozovatele dráhy
 • Číhal, R. (KPM CONSULT, a.s.), Vacková, E. (VUT v Brně)
  Popis dopravních sítí jako součásti území a realizace Geoinfostrategie ČR
 • Mašková, D. (RWE GasNet, s. r. o.)
  Poskytování dat technické infrastruktury společností RWE GasNet, s.r.o.

10:20 - 10:40     Přestávka s občerstvením

10:40 - 11:40  Měření posunů a deformací staveb, monitoring

 • Ižvoltová, J., Šestáková, J. (ŽU v Žilině)
  Analýza vplyvu prevádzkového zaťaženia na pevnú jazdnú dráhu
 • Lipták, I., Erdélyi, J., Kyrinovič, P., Kopáčik, A. (STU v Bratislave)
  Monitoring ocel’ovej konštrukcie mosta využitím radarovej interferometrie
 • Erdélyi, J., Lipták, I., Kyrinovič, P., Kopáčik, A.(STU v Bratislave)
  Určenie zvislých posunov nosnej konštrukcie vybraných mostných objektov technológioi terestrického laserového skenovania

11:40 - 12:40     Polední přestávka - oběd

12:40 - 13:40  Výkon ÚOZI na stavbách

 • Fuchs, J. (RIGES s.r.o.)
  Výkon funkce ÚOZI-O při modernizaci D1
 • Mandík, P. (PRAGOPROJEKT, a.s.)
  Geodetické činnosti při výstavbě dálnic z pohledu technického dozoru stavby
 • Rektorys, J. (GK Plavec-Michalec)
  Činnost ÚOZI-Z na stavbách dálnic a rychlostních komunikací v Jihočeském kraji

13:40 - 14:00     Přestávka s občerstvením

14:00 - 15:40  Realizace staveb

 • Krupec, M., Debrecký, E. (GEO-KOD, s.r.o.)
  Geodetické a kartografické práce počas výstavby tunela Šibeník
 • Bureš, J. (VUT v Brně)
  Přesné pozicování technologií GNSS-RTK na liniových stavbách
 • Fraštia, M., Marčiš, M., Talarovič, M. (STU v Bratislave)
  Určenie tvaru gabiónového múra rýchlostnej cesty metódou obrazového skenovania
 • Vavrečka; L., Poustka, R. (SŽDC, s.o.)
  Zkušenosti se Správou parametrů prostorové polohy koleje
 • Pohan, J. (CCE Praha, spol. s r.o.)
  Geodézie při stavbě Trojského mostu v Praze

15:40 - 16:00     Diskuse, závěr