ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> DETAIL AKTUALITY

19.09.2019
VLIV VNĚJŠÍCH PODMÍNEK NA VÝSLEDKY GEODETICKÝCH MĚŘENÍ PŘI POUŽITÍ SOUČASNÝCH TECHNOLOGIÍ
Vložil: Ing. Jiří Bureš, Ph.D. 07.08.2019
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta stavební, Ústav geodézie
si Vás dovoluje pozvat
na odborný seminář
VLIV VNĚJŠÍCH PODMÍNEK NA VÝSLEDKY GEODETICKÝCH MĚŘENÍ PŘI POUŽITÍ SOUČASNÝCH TECHNOLOGIÍ

dne 19.9.2019
místo: Brno, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, přednáškový sál D182

Podrobnější informace naleznete na níže uvedeném internetovém odkazu a v přiloženém PDF.
URL: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A118/
Přiložený soubor     © 2004 Jiří Bureš, Michal Vojkůvka