Vážení přátelé, kolegové.

  Přinášíme vám na CD-ROM kolekci dokumentů z odborného semináře "Aktuality katastru nemovitostí - vytyčování hranic", který - jako již tradičně - uspořádal Spolek zeměměřičů Brno za partnerství časopisu Zeměměřič a Geodézie Brno v zasedacím sále kulturního domu Fórum v Třebíči dne 23. října 2003.

  Největším magnetem celodenního programu přednášek a diskusí byly bezesporu dvě kapacity z oboru: Ing. Lumír Nedvídek z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Doc.JUDr. Josef Fiala CSc. z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kteří vždy zaujmou posluchače nejen špičkovými znalostmi, ale i perfektním přednesem.
  Zatímco Ing. Nedvídek se ve svém referátu věnoval právě problematice katastru a vytyčování hranic, Doc. Fiala seznámil účastníky s nejnovějšími judikáty z oblasti pozemkového práva a katastru nemovitostí a připojil k nim i svůj komentář. V druhé části jednání pak oba pánové obšírně odpovídali na mnoho dotazů přítomných odborníků soukromé i veřejnosprávní sféry.

Obsah kolekce je rozdělen na dvě části:

FOTOGALERIE obsahuje fotografie z průběhu semináře. Je koncipována obdobně, jako galerie z předchozích seminářů. Dovolujeme si upozornit, že fotogalerie z předchozích let jsou přístupné na webovém prostoru KÚ v Třebíči.

ZVUKOVÉ ZÁZNAMY jsou letos poprvé dostupné i ve formě počítačového záznamu. Nahrávky z kazet byly zdigitalizovány do běžného formátu WAV i do populárního MP3. Formát WAV je přehratelný prakticky na každém počítači vybaveném operačním systémem Windows, interním přehrávačem Windows Media Player, zvukovou kartou a reproduktory; úspornější formát MP3 lze přehrát pomocí nyní již běžného shareware (například WinAMP).

Dokumenty lze otevírat také přímo z jednotlivých adresářů.

Kolekci pro Vás připravil
a na další setkání s Vámi se těší

Spolek zeměměřičů Brno


Ing. Jaroslav Kolman a Bc. Ivo Krčmář, Třebíč - říjen 2003
kolman.j@quick.cz, ikrcmar@iol.cz - podpora


VSTUP DO FOTOGALERIE


Referát Ing. Nedvídka - 1:10 hod. - formát WAV (64,5 MB)
Referát Doc. Fialy - 1:16 hod. - formát WAV (70 MB)
Odpovědi na dotazy - 1:35 hod. - formát WAV (87,5 MB)


Referát Ing. Nedvídka - 1:10 hod. - formát MP3 (16,1 MB)
Referát Doc. Fialy - 1:16 hod. - formát MP3 (17,4 MB)
Odpovědi na dotazy - 1:35 hod. - formát MP3 (21,8 MB)


Sponzor akce:

Váš spolehlivý partner

Mediální partner:

Časopis a web

www.zememeric.cz


Váš praktický společník