39. geodetické informační dny


pořádané Spolkem zeměměřičů Brno

Brno, hotel Avanti - 25. listopadu 2003

F O T O G A L E R I E


(klikem na náhled zobrazit velké foto)

pic15.jpg
Brněnský hotel Avanti - dějiště 39. GID.
pic01.jpg
39. geodetické informační dny zahájil a prvé dva bloky moderoval Ing. Jiří Směták, ředitel KÚ Brno-město.
pic02.jpg
Katrina Lepschi z Královského institutu Stockholm informovala o studiu zeměměřictví ve Švédsku.
pic03.jpg
Pohledem nejen svým, ale i mezinárodních organizací FIG a CLGE informoval o postavení geodetů a kartografů ve světě Ing. Václav Slaboch, CSc, člen čs. komitétu FIG.
pic04.jpg
Člen představenstva ČKAIT a předseda řídící komise CŽV ČKAIT doc. Ing. Alois Materna, CSc. MBA, z Ostravy seznámil účastníky programem celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů v rámci ČKAIT
pic06.jpg
Pohled do jednacího sálu.
pic05.jpg
Jednání napjatě sledovali i pořadatelé GID: (zleva) ing. Žufanová, ing. Charvátová, ing. Bureš, přednášející: ing. Slaboch CSc, ing. Polák, ing. Čada, CSc. a doc.Ing. Weigel CSc.
pic07.jpg
Součástí 39.GID byly i firemní prezentace. O novinkách softwaru HSI s.r.o. Praha informuje ing. Vorlíček.
pic28.jpg
S nabídkou firmy INTERGRAPH Praha vystoupil ing. Josef Hnojil.
pic29.jpg
Nabídku firmy „Geodetické centrum ing. Vavřička Pardubice“ přednesl ing. Rucký.
pic08.jpg
Před stánkem HSI s.r.o. Praha.
pic09.jpg
Stánek firmy Leica zastoupené GEFOSEM a.s. Praha.
pic10.jpg
Nabídka GEUS s.r.o. Praha.
pic11.jpg
GEODIS Brno, spol. s r.o., nabízel i pozemní skener.
pic13.jpg
Exponáty stánku GEOTRONICS Praha s.r.o.
pic17.jpg
Geodetické centrum Pardubice nabízelo zejména GPS.
pic14.jpg
Výstavu navštívily i pracovnice KÚ Brno-město – Ing. Zicháčková a Ing. Zvolská.
pic16.jpg
I o přestávkách probíhala pracovní jednání (Ing. Směták, Ing. Večeře, Ing. Kolman).
pic18.jpg
Doc.Ing. Aloiz Kopáčik PhD., ze Stavební fakulty v Bratislavě informoval o studijních programech oboru na Slovensku.
pic19.jpg
Doc.Ing. Josef Weigel CSc. nejen moderoval třetí a čtvrtý blok GID, ale i přednesl referát o vzdělávání geodetů v ČR a EU.
pic21.jpg
Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK, rozptýlil obavy geodetů ze vstupu ČR do EU...
pic22.jpg
...a informoval o rozvoji českého zeměměřictví.
pic23.jpg
Ing. Večeře, předseda ČÚZK, a nový prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA) Doc.RNDr. Milan Konečný CSc. z Přírodovědecké fakulty MU v Brně na GID.
pic24.jpg
Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň) seznámil účastníky zejména s informačními systémy veřejné správy.
pic25.jpg
Ing. Čada: "...proces digitalizace katastrálních map je problematika velice komplexní,..."
pic26.jpg
Ing. Svatopluk Sedláček z Brna zaujal názory na problematiku tvorby a údržby digitálních map.
pic27.jpg
Třetí a čtvrtý blok GID moderoval Doc.Ing. Josef Weigel. CSc.
pic30.jpg
Kontrolní měření a metrologie – doména Ing. Jiřího Lechnera CSc. z VÚGTK Zdiby
pic31.jpg
Ing. Jaroslav Šimek (VÚGTK Zdiby) informoval o hlavních principech a záměrech vybudování aktivní permanentní sítě GNSS v České republice.
pic32.jpg
Ing. Karel Sukup, CSc. z Geodisu Brno seznámil s převratnými novinkami digitální fotogrametrie.
pic33.jpg
Předsedkyně Spolku zeměměřičů Brno Ing. Jana Charvátová zakončila optimisticky 39. GID Brno, jež měly již tradičně mimořádně vysokou odbornou úroveň, které však neodpovídal počet účastníků – jen cca 100.


© Foto: Bc. Ivo Krčmář, popis: Ing. Jaroslav Kolman (Spolek zeměměřičů Brno) - 26.11.2003