Seminář
P O Z E M K O V É   Ú P R A V Y   X.


pořádaný NEMOFÓREM
pod záštitou Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového fondu
a Spolku zeměměřičů Brno

Třebíč, kulturní dům Fórum - 6. dubna 2004

F O T O G A L E R I E


(klikem na náhled zobrazit velké foto)

pic02.jpg
Seminář zahájil místopředseda Českomoravské komory pozemkových úprav Ing. Luděk Střítecký. Pracovní předsednictvo prvé části semináře : Ing. Kopeček, ředitel Pozemkového úřadu Třebíč, Ing. Hladík Jiří, ředitel Ústředního pozemkového úřadu, poslankyně parlamentu ČR Ing. Veronika Nedvědová a Ing. Kamil Kaulich, zástupce ředitele ústředního pozemkového úřadu MZeČR.
pic03.jpg
Za pořadatele přivítal účastníky Ing. Jaromír Kopeček, ředitel pozemkového úřadu Třebíč, úřadu, který již dokončil 13 KPÚ a realizoval za 46 mil Kč výstavbu komunikací z fondu SAPARD.
pic04.jpg
Předsedkyně Spolku zeměměřičů Brno Ing. Jana Charvátová předává odměnu za přednesení referátů na všech ročnících semináře Ing. Kamilu Kaulichovi.
pic05.jpg
Ing. Jaroslav Kolman obdržel knižní publikaci jako odměnu za organizaci deseti ročníků semináře od MZeČR zemědělské agentury Třebíč.
pic06.jpg
Ing. Burian, předseda Českomoravské komory pozemkových úprav obdržel pozornost od MZeČR, zemědělské agentury Třebíč za neúnavnou podporu provádění pozemkových úprav v ČR.
pic07.jpg
Ředitel ústředního pozemkového úřadu MZeČR Ing. Jiří Hladík vlil optimismus do řad projektatnů a pracovníků pozemkových úřadů nastíněním úkolů, které je čekají zajistit v tomto roce.
pic08.jpg
Na názorných ukázkách seznámil s 407 dokončenými KPÚ i ukázal směry dalších činností PÚ např. pro výstavbu dálnic a železničních koridorů, a zdůraznil nutnost zkracování termínů dokončování KPÚ pro pozemkový fond.
pic09.jpg
Poslankyně Ing. Veronika Nedvědová seznámila účastníky s činností Nemofora a informovala o činnosti zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
pic10.jpg
Přednášky zaujatě v plénu sledovali ředitel ZKI Brno Ing. Bohuslav Volný, emeritní ředitel ZKI Brno Ing. František Wagner a předseda Českého svazu geodetů a kartografů Ing. Petr Polák.
pic11.jpg
Ing. Kaulich připomněl vznik pozemkových úřadů v roce 1991 a jejich nezastupitelnou úlohu při řešení restitucí a pozemkových úprav až do současnosti.
pic14.jpg
Ing. Kamil Kaulich.
pic15.jpg
Výstavní stánek firmy GEPRO Praha, která je dodavatelem software již pro 25 pozemkových úřadů, tradičně poutal svými ukázkami řešení pozemkových úprav.
pic16.jpg
Michal Martinek na stánku GEOTRONICS Praha presentoval novinky firmy Trimble.
pic17.jpg
Ing. Milan Kocáb z VÚGTK Zdiby (vlevo) se zajímal o novinky programu POZEM.
pic18.jpg
Výstavní stánek Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického Zdiby.
pic19.jpg
Novinky Geodetického centra Pardubice předváděla kolegyně Monika Mělnická.
pic20.jpg
Výkonnou a levnou geodetickou techniku nabízí Aleš Vavřička z Geodetického centra Pardubice.
pic21.jpg
Na stánku firmy GEPRO Praha bylo stále živo.
pic22.jpg
Mezi největší expozice patřila nabídka firmy GEODIS Brno s nabídkou geodetických přístrojů značky TOPCON.
pic23.jpg
Novinky firmy TOPCON předváděné Geodisem Brno.
pic26.jpg
Druhý blok semináře moderoval Ing. Bohuslav Volný, ředitel ZKI Brno.
pic27.jpg
V prvé firemní prezentaci Ing. Glos z NATURY Hradec předvedl oceloplastový hraniční znak TRNÍK, který je používán i na Slovensku, Dánsku, Velké Britanii, Francii, Maďarsku a Polsku.
pic28.jpg
Předseda Českomoravské komory pozemkových úprav Ing. Zdeněk Burian informoval o připravovaných akcích komory v roce 2004.
pic29.jpg
Více než 300 účastníků sledovalo přednášky semináře.
pic30.jpg
Většina přednášejících doplnila své referáty projekcí za využití dataprojektoru.
pic32.jpg
Ing. Janeček z ČÚZK Praha vyzdvihl význam pozemkových úprav pro katastr nemovitostí a seznámil účastníky s organizačními změnami v rezortu geodézie od 1.1.2004.
pic34.jpg
Marek Nacházel z HSI Praha prezentoval novinky programu POZEM.
pic35.jpg
Verzí 7.80 programu POZEM doplnil prezentaci HSI Praha Jan Vorlíček.
pic38.jpg
Třetí blok semináře řídil Ing. Petr Polák.
V zajímavém příspěvku prom. právnička Jaroslava Nitscheová z Povodí Vltavy Praha objasnila fenomén vodních toků, koryt vodních toků i možnosti řešení či neřešení otázek vlastnictví při PÚ.
pic39.jpg
Ing. Jana Pivcová z MZeČR zrekapitulovala využití prostředků SAPARD pro pozemkové úpravy a seznámila s možnostmi využití strukturálních fondů pro PÚ.
pic37.jpg
Předseda Českého svazu geodetů a kartografů Ing. Petr Polák, uzavřel seminář závěrečným slovem s pozváním na jedenáctý seminář o pozemkových úpravách připravovaný na 31.3.2005 v Třebíči.


© Foto: Bc. Ivo Krčmář, popis: Ing. Jaroslav Kolman (Spolek zeměměřičů Brno) - duben 2004