Seminář
Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS


pořádaný Českým svazem geodetů a kartografů
ve spolupráci s Fakultou stavební, VUT v Brně

Brno, VUT - čtvrtek 25. března 2004

F O T O G A L E R I E


(klikem na náhled zobrazit velké foto)

pic02.jpg
pic03.jpg
pic04.jpg
pic05.jpg
Ing. Václav Čada, CSc.
Ing. Petr Polák
Ing. Václav Šanda
Ing. Petr Polák
Ing. Jiří Lechner
pic11.jpg


© Foto: Ing. Jiří Bureš  - březen 2004