Vážené kolegyně, vážení kolegové,

brněnský Spolek zeměměřičů Vám přináší již třetí kompilaci dokumentů - tentokráte z jubilejního, desátého ročníku semináře Pozemkové úpravy. Tato akce se uskutečnila dne 6. dubna 2004, tradičně v Třebíči, za účasti více jak tří stovek pozorných posluchačů a deseti vystavujících firem. Na semináři se sešli přednášející, kteří ve svých příspěvcích měli naší odborné veřejnosti co nabídnout:
Ředitel ÚPÚ MZeČR inženýr Jiří Hladík nastínil směry další činností pozemkových úřadů v nejbližších letech. Inženýr Kamil Kaulich zrekapituloval již desetiletou historii pozemkových úřadů a pozemkových úprav, zdůraznil dokončení více než 500 KPÚ. S velkým zájmem se setkal příspěvek inženýrky Jany Pivcové - MZeČR, doplněný výtečnou prezentací s názornými fotografiemi a ukázkami dokončených úprav přímo v terénu i promované právničky Jaroslavy Nitscheové z Povodí Vltavy Praha, která rozebrala problematiku koryt vodních toků při návrzích KPÚ. Ing. Bohumil Janeček z ČÚZK Praha vysoce zhodnotil přínos KPÚ pro katastr nemovitostí, ale i navíc seznámil přítomné s reorganizačními změnami resortu v roce 2004 a poskytováním dat katastru nemovitostí. Škoda, že pro nemoc nemohl vystoupit ing. Václav Čada CSc; a pro jeho současné zaneprázdnění s dokončením disertace se nám nepodařilo zajistit jeho příspěvek alespoň na CD.

Dokumentace je uspořádána tradičně: přes odkazy jsou dostupné zdigitalizované zvukové záznamy jednotlivých přednášek ve formátu WAV přehratelné na počítači vybaveným zvukovou kartou, reproduktory a aplikací Windows Media Player. Dále je k dispozici i fotogalerie z průběhu celého semináře.

Těšíme se s Vámi na viděnou při dalších akcích Spolku zeměměřičů,
zejména na dalším semináři "Pozemkové úpravy XI", který připravujeme již na 31.3.2005

Kliknout...PRŮBĚH SEMINÁŘE VE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMECH :

Ing. Luděk Střítecký, místopředseda ČMKPÚ:
Zahájení semináře
(audio WAV 8:42 min.)
 
 

Ing. Jaromír Kopeček, ředitel PÚ Třebíč:
Uvítání účastníků v Třebíči
(audio WAV 7:31 min.)

Ing. Jiří Hladík, ředitel ÚPÚ MZe ČR:
Prognóza činnosti pozemkových úřadů
a KPÚ v roce 2004

(audio WAV 28:37 min.)
 
 

Ing. Veronika Nedvědová, poslankyně Parlamentu ČR:
Odezva praxe na provádění zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech z pohledu poslance
(audio WAV 12:23 min.)

Ing. Kamil Kaulich, ÚPÚ MZe ČR:
Bilance a zkušenosti z 12 let provádění KPÚ
(audio WAV 39:47 min.)
 
 

Firemní prezentace:
Ing. Glos - NATURA Hradec Králové
(audio WAV 6:13 min.)

Ing. Zdeněk Burian, předseda ČMKPÚ:
Informace o akcích Komory v roce 2004
(audio WAV 11:07 min.)
 
 

Ing. Bohumil Janeček, ČÚZK Praha:
Problémy předávání mapových děl KPÚ
a jejich přebírání do katastru nemovitostí

(audio WAV 50:32 min.)

Firemní prezentace:
HSI Praha a Geocentrum Pardubice
(audio WAV 14:57 min.)
 
 

Jaroslava Nitscheová, prom.práv., Povodí Vltavy:
Problematika koryt vodních toků při návrhu KPÚ
(audio WAV 13:54 min.)

Ing. Jana Pivcová, MZe ČR:
Zkušenosti z opatření 1.4. programu SAPARD a možnosti čerpání dotací z fondu EAGGF
pro pozemkové úpravy

(audio WAV 34:07 min.)
Prezentace ZDE (pro plnou funkčnost je k Internet Exploreru nutná nainstalovaná aplikace Vector Graphic Rendering (VML). Posun po snímcích: space-backspace)
 
 

Diskuse:
na dotazy odpovídá Ing. Kamil Kaulich, ÚPÚ MZe
(audio WAV 15:56 min.)

Diskuse:
na dotazy odpovídá Ing. Bohuslav Volný, ZKI Brno
(audio WAV 15:48 min.)
 
 

Závěr semináře
Ing. Petr Polák a Ing. Kamil Kaulich
(audio WAV 4:34 min.)


Pořadatel:
Mediální partner:


Sponzoři a partneři:

CD č.3 připravili: Ing. Jaroslav Kolman a Bc. Ivo Krčmář, Třebíč - duben 2004
kolman.j@quick.cz, ikrcmar@iol.cz - podpora