Kliknout...


PRŮBĚH SEMINÁŘE VE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMECH A DOKUMENTECH PDF :

Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.: Zahájení

Ing. Petr Polák: Úvodní slovo - sborník

audiozáznam - WAV 2 min

úvod - dokument PDFDoc. Ing. Josef Weigel, CSc. (VUT v Brně):
Analýza přesnosti bodů HVB na stavbě rychlostní komunikace obchvatu Olomouce.

audiozáznam - WAV 24 min

referát - dokument PDFIng. Jiří Sláma (Geodetická a softwarová kancelář Brno),
Ing. Miloslava Pošvářová (MottMacDonald Praha):
Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací.


Diskusní poznámka Ing. Petra Poláka - audiozáznam - WAV 35 s

audiozáznam - WAV 17 min

referát - dokument PDF

Ing. Štefan Lukáč (STU Bratislava):
Dlhodobé merania deformácií objektov v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice.

audiozáznam - WAV 25 min

referát - dokument PDF

Ing. Jiří May (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR):
Příprava staveb v pojetí Návrhu nového stavebního zákona.

audiozáznam - WAV 28 min

referát - dokument PDF

Ing. Luděk Šafář (Geoprogres Praha):
Standardizace a etika smluvních vztahů zeměměřických a stavebních subjektů.

audiozáznam - WAV 20 min

referát - dokument PDFIng. Josef Erben (Geodézie Krkonoše):
Realizace geometrické přesnosti při stavbě pražské víceúčelové Sazka arény ve Vysočanech.

audiozáznam - WAV 22 min

referát - dokument PDFDoc. Ing. Vladimír Vorel, CSc. (ČVUT Praha):
Statistické přístupy ke geometrické přesnosti staveb a kontrolnímu měření.

audiozáznam - WAV 24 min

referát - dokument PDFDoc. Ing. Vladislav Horák, CSc. (VUT v Brně),
RNDr. Lubomír Klímek (GEOtest Brno):
Inženýrská činnost při monitoringu stavby tunelu pod ulicí Dobrovského v Brně.

audiozáznam - WAV 20 min

referát - dokument PDFPaedDr. Petr Zajíček (ČÚZK):
Metodika zkoušek odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění ÚOZI.

referát - dokument PDFIng. Pavel Loskot (České dráhy):
Organizace a činnost geodetické služby na železnici po vstupu do Evropské unie.

referát - dokument PDFIng. Jan Bajer, Ing. Michal Pavlík (GEFOS Praha):
Geodetické práce při montáži ocelové konstrukce Sazka arény.

referát - dokument PowerPoint
referát - dokument v HTML


Pořadatelé:
csgk.fce.vutbr.cz
www.fce.vutbr.cz
www.fce.vutbr.cz

Mediální partner:
www.zememeric.cz

Sponzoři, partneři a vystavovatelé:

WWW.GEOSERVER.CZ

WWW.GEODIS.CZ

WWW.GEUS.CZ

WWW.GEOTRONICS.CZ


CD vydal Spolek zeměměřičů Brno
CD č. 5 připravili: Ing. Jiří Bureš a Bc. Ivo Krčmář, Brno - září 2004
bures.j@fce.vutbr.cz, ikrcmar@iol.cz - podpora