Hlavicka
Úvod       |        História       |        Zborník referátov       |        Organizačný výbor       |        Tematická komisia       |        Partneri
 

História konferencie

 
Rok konania Miesto Poradové číslo
a typ konferencie
Odborný garant Usporiadateľ
1967 Žilina 1. celoštátna konferencia - GKS ČSVTS
1972 Plzeň 2. celoštátna konferencia - GKS ČSVTS
1977 Praha 3. celoštátna konferencia S. Kádner GKS ČSVTS
1982 Luhačovice 4. celoštátna konferencia S. Kádner GKS ČSVTS
1987 Bratislava 5. celoštátna konferencia S. Kádner GKS ČSVTS
1993 Plzeň 6. medzinárodná konferencia V. Čech ČSGK + SZG
1999 Banská Štiavnica 7. medzinárodná konferencia L. Bitterer SZG + ČSGK
2002 Ostrava 8. medzinárodná konferencia P. Polák ČSGK + SZG
2005 Trenčín 9. medzinárodná konferencia L. Bitterer SZG + ČSGK
2008 Ostrava 10. medzinárodná konferencia V. Šanda ČSGK + SZG
2011 Skalica 11. medzinárodná konferencia Š. Lukáč SZG + ČSGK