Hlavicka
Úvod       |        História       |        Zborník referátov       |        Organizačný výbor       |        Tematická komisia       |        Partneri
 

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
a
Český svaz geodetů a kartografů

 

GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE

 

Zborník referátov z medzinárodnej konferencie

 

Pod záštitou 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Jána Fígeľa
a za účasti námestníka ministra dopravy Českej republiky Ing. Iva Vykydala

 

12. - 13. septembra 2011
Skalica

ISBN 978-80-969692-7-2


Bentley Geodeticca Geodeticca Geodis GefosSK
GefosSK
INGS