ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> DETAIL AKTUALITY

10.09.2020 – 11.09.2020
GeoKARTO 2020
Vložil: Doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. 16.03.2020
Kartografická spoločnosť SR,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied

usporiadajú medzinárodnú konferenciu
GeoKARTO 2020
10.-11.9.2020
Košice, Slovensko

Podrobnější informace jsou v přiloženém PDF dokumentu nebo na internetovém odkazu.

URL: https://geografia.science.upjs.sk/index.php/geokarto-2020
Přiložený soubor     © 2004 Jiří Bureš, Michal Vojkůvka