ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> ODKAZY


Instituce, vysoké školy

Český úřad zeměměřický a katastrální
Státní pozemkový úřad
VÚGTK Zdiby
Český normalizační institut
České vysoké učení technické v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Vysoká škola báňská - TU Ostrava
Západočeská univerzita v Plzni

Profesní sdružení

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
Česká komora architektů
Česká Komora geodetů a kartografů
Česká advokátní komora
Notářská komora ČR
Slovenská Komora geodetov a kartografov
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Odborná periodika

Zpravodaj ČÚZK
Předpisy a dokumenty ČÚZK
Statistická ročenka půdního fondu
Novinky zeměměřické knihovny ( NZK )
Zeměměřič
Geodetický a kartografický obzor (GaKO)
Geoinformace
GPS World

Knihovny

Oborová knihovna VÚGTK
ČVUT Praha - ústřední knihovna Fakulty stavební
Knihovnické informační centrum v Brně

Portály

Portál veřejné správy ČR
Informační systém katastru nemovitostí ČR
Nahlížení do katastru nemovitostí ČR
Informace katastrálních územích a mapových listech
GEOPORTÁL Zeměměřického úřadu
CZEPOS - síť permanentních stanic GPS v ČR
DATAZ - databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů
NIVELACE - Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
GEOPORTÁL Slovensko

Ostatní

Přátelé Vojenského zeměpisného ústavu
     © 2004