ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> Rada ČSGK

předseda
  Ing. Václav ŠandaGEFOS a.s.
místopředseda
  Ing. Jitka RubešováKatastrální úřad pro Pardubický kraj
tajemník
  Ing. Jana ChudobováČSGK
člen rady
  RNDr. Jan BarešNedoma & Řezník, s.r.o. 
 Doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.VUT v Brně, Fakulta stavební
  Ing. Petr Polák  
 Prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  Ing. Václav ŠafářVÚGTK, v.v.i.
  Ing. Robert Šinkner TKP geo s.r.o.
  Ing. Vladimíra Žufanová, Ph.D.Český úřad zeměměřický a katastrální


Stav k 16.07.2024

Zjistit stav k datu .  . 

     © 2004