ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> KONTAKTY

Český svaz geodetů a kartografů, z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ:  00552739
DIČ:  CZ00552739
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č. účtu:  1937568329/0800
Bank Swift Code: GIBACZPX, IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3756 8329
tel.: +0420 - 221 082 374
fax: +0420 - 221 082 374
E-mail: geodeti@csvts.cz
WEB: http://www.csvts.cz/csgk/
Kontaktní osoba: Ing. Jana Chudobová


Kontakty na pobočky:

ČSGK - pobočka při FSv - ČVUT v Praze
Fakulta stavební, obor geodézie
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
IČ: 14890941
tel.:  +0420 - 224 354 734
fax:  +0420 - 224 310 774
E-mail: pospisil@fsv.cvut.cz
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

ČSGK - pobočka Praha
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ:  00552739
tel.:  +0420 - 776 174 833
fax: +0420 - 271 726 141
E-mail: mnedoma@nedomareznik.cz
Kontaktní osoba: Ing. Martin NedomaČSGK - pobočka Technika Brno
VUT v Brně, Fakulta stavební,
Ústav geodézie
Veveří 95, 602 00 Brno
IČ: 44991762
tel.:  +0420 - 541 147 136, sekr. 541 147 201
fax:  +0420 - 541 147 218
E-mail: bures.j@fce.vutbr.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Bureš, Ph.D.


ČSGK - pobočka Východní Čechy
Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Čechovo nábřeží 1791,
530 03 Pardubice
tel.: +420 736 751 724, +420 466 023 233
E-mail: karel.svarc@cuzk.cz
Kontaktní osoba: Ing. Karel ŠvarcKolektivní člen ČSGK

Spolek zeměměřičů Brno
Moravské náměstí 1,
602 00 Brno
IČ: 60554231
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č. účtu:  1345657379/0800
tel.: +420-542 521 118
fax: +420-
E-mail: spolzem@email.cz
WEB: http://www.spolekzememericubrno.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Žufanová, Ph.D.     © 2004