ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> Komitét FIG

 předseda komitétu FIG
 prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.Západočeská univerzita v Plzni
 
 
Commission 0 - History
Komise 0 - Historie
 národní delegát
  doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.ČVUT v Praze, Fakulta stavební
 asistent národního delegáta
 Ing. Antonín ŠvejdaNárodní technické muzeum v Praze
 
Commission 1 - Professional Practice and Standards
Komise 1 - Odborné standardy a praxe
 národní delegát
  Ing. Pavel Hánek, Ph.D.Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech
 asistent národního delegáta
 Ing. Lenka Línková, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta stavební
 
Commission 2 - Professional Education
Komise 2 - Odborné vzdělávání
 národní delegát
 prof. Ing. Aleš Čepek , CSc.ČVUT v Praze, Fakulta stavební
 asistent národního delegáta
 doc. Ing. Josef Weigel, CSc.VUT v Brně, Fakulta stavební
 
Commission 3 - Spatial Information Management
Komise 3 - Management prostorových informací
 národní delegát
 RNDr. Jan BarešGeodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
 asistent národního delegáta
 neobsazeno
 
Commission 4 - Hydrography
Komise 4 - Hydrografie
 národní delegát
 neobsazeno
 asistent národního delegáta
 neobsazeno
 
Commission 5 - Positioning and Measurement
Komise 5 - Určování polohy měření
 národní delegát
  prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.Západočeská univerzita v Plzni
 asistent národního delegáta
  Ing. Pavel TarabaČeský úřad zeměměřický a katastrální
 
Commission 6 - Engineering Surveys
Komise 6 - Inženýrská geodézie
 národní delegát
 Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta stavební
 asistent národního delegáta
 neobsazeno
 
Commission K7 - Cadastre and Land Management
Komise K7 - Katastr nemovitostí
 národní delegát
  Ing. Libor TomandlKatastrální úřad pro Karlovarský kraj
 asistent národního delegáta
  Ing. Vladimíra Žufanová, Ph.D.Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
 
Commission 8 - Spatial Plannig and Development
Komise 8 - Územní plánování a rozvoj
 národní delegát
 neobsazeno
 asistent národního delegáta
 neobsazeno
 
Commission 9 - Valuation and Management of Real Estate
Komise 9 - Management a oceňování nemovitostí
 národní delegát
  David SmejkalČeská asociace certifikovaných znalců a odhadců
 asistent národního delegáta
 neobsazeno
 
Commission 10 - Construction Economics and Management
Komise 10 - Ekonomika a řízení stavebnictví
 národní delegát
  Ing. Robert Šinkner, MBA GEFOS a.s.
 asistent národního delegáta
  Ing. Ivan Tureček GEFOS a.s.
 
     © 2004