ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> DETAIL AKTUALITY

13.11.2023 – 11.12.2023
CŽV přednášky z katastru nemovitostí
Vložil: Doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. 06.09.2023
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie
Vám nabízí
v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV)
zajišťovaného pro Správu železnic, s.o.
a
pro stavební praxi a veřejnou správu

CŽV přednášky z katastru nemovitostí.

prezenčné: každé PO 8:00-10:00, FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, místnost B231 (nutno se registrovat)

on-line přes MS Teams: dle registrace

Podrobný program je v přiloženém PDF.
Možnost registrace na níže uvedeném odkazu.
URL: https://spravazeleznic.fce.vutbr.cz/
Přiložený soubor     © 2004