ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> Odborná skupina Geomatika

předseda OS GM
  Ing. Jaroslava KraftováGIS - STAVINVEX a.s.
člen OS GM
 Doc. Ing. Václav Čada, CSc.Západočeská univerzita Plzeň
  Ing. Miloš ČástkaM.Částka, s.r.o.
  Ing. Radomír HavlíčekSpráva železniční dopravní cesty, s.o.
  Ing. Martin Malec Topgis
  Ing. Petr Polák  
  Ing. Martina PolákováŘeditelství silnic a dálnic ČR
 Prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  Ing. Robert Šinkner TKP geo s.r.o.


Stav k 20.06.2024

Zjistit stav k datu .  . 

     © 2004