ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> Odborná skupina Inženýrská geodézie

předseda OS IG
 Doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.VUT v Brně, Fakulta stavební
člen OS IG
  Ing. Kamil AlferiŘeditelství silnic a dálnic ČR
  Ing. Jaroslav Braun, Ph.D.Fakulta stavební ČVUT v Praze
 Doc. Ing. Václav Čada, CSc.Západočeská univerzita Plzeň
  Ing. Roman ČítekSUDOP PRAHA a.s.
  Ing. Jiří ČížekSKANSKA ŽS a.s.
  Ing. Jan FafejtaGEODET spol. s r.o.
  Ing. Jiří FuchsRIGES s.r.o.
  Ing. Jiří HabrovecGEODROM s.r.o.
 Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.ČVUT Praha, Fakulta stavební
  Ing. Radomír HavlíčekSpráva železniční dopravní cesty, s.o.
  Ing. Jaroslava KraftováGIS - STAVINVEX a.s.
  Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  Ing. Jiří Lechner , CSc.VÚGTK, v.v.i.
  Ing. Jiří Plesník, Ph.D.VŠB-TUO
  Ing. Petr Polák  
  Ing. Jiří SlámaGEOPONT 3D s.r.o.
  Ing. Pavel SobotkaPragoprojekt, a.s.
 Prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  Ing. Václav ŠafářVÚGTK, v.v.i.
  Ing. Václav ŠandaGEFOS a.s.
 Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.ČVUT Praha
  Ing. Milan Talich, Ph.D.VÚGTK
  Ing. Libor VavrečkaSŽ s.o., Správa železniční geodézie Olomouc


Stav k 16.07.2024

Zjistit stav k datu .  . 

     © 2004