ANONYMNÍ UŽIVATEL    
INTRANET ČESKY
REGISTRACE ENGLISH
     ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ úvodní strana odkazy kontakty
 
>  MENU
 > KDO JSME
 > STANOVY
 > RADA ČSGK
 > REVIZNÍ KOMISE
 > KOMITÉT FIG
 > ODBORNÉ SKUPINY
 > ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
 > ZEMĚMĚŘICKÝ VĚSTNÍK
 > KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ
 > STANOVISKA ČSGK
 > AKTUALITY
 > PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 > ODBORNÉ AKCE
 > PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 > PUBLIKACE
 > VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD
 > HLEDÁNÍ

> DETAIL AKTUALITY

07.02.2024 – 12.04.2024
CŽV přednášky Katastr nemovitostí
Vložil: Doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. 28.01.2024
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie
Vám nabízí
v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV)
zajišťovaného pro Správu železnic, s.o.
a
pro stavební praxi, veřejnou správu a autorizované zeměměřické inženýry (AZI).

CŽV přednášky základů z katastru nemovitostí
od 7.2.2024 do 10.4.2024
přednášející: Ing. Petr Pospíšil (dříve ředitel KP ve Vyškově)
Ing. Naděžda Vitulová (dříve ředitelka KP Brno-město)

prezenčně: každou ST 8:00-10:00 (Ing. Pospíšil), 10:00 - 12:00 (Ing. Vitulová)
FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, místnost B231 nebo B503 (nutno se registrovat)

on-line přes MS Teams: dle registrace

Podrobný program je v přiloženém PDF.
Možnost registrace na níže uvedeném odkazu.
URL: https://spravazeleznic.fce.vutbr.cz/
Přiložený soubor     © 2004